Uret


benämning på Joseph Haydns symfoni nr 101 i D-dur - möjligen från det klockliknande tickandet i början på den långsamma satsen.
PM75

No. 101, Hoboken 1/101..
Länkar: Uret
Länkar redigerade 2020-11-23
.
Noter av Symphony no. 101 i IMSLP The clock i engelska Wikipedia The clock på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975 ; Wikipedia