Ur mitt liv


(tj. Z mého zivota) titel på den första av Bedřich Smetanas båda stråkkvartetter, i e-moll (1876). Det höga e:et i finalen illustrerar "det ödesdigra suset i mitt öra i det högsta registret vilket 1874 förebådade min dövhet". Kvartetterna arr. för orkester av George Szell – i denna version framfördes de f.f.g. 1941.
PM75

JB 1:105.



.
Länkar: Ur mitt liv
Länkar redigerade 2020-11-23
.
Noter av String quartet no. 1 i IMSLP String quartet no. 1 i engelska Wikipedia From my life på Youtube              



Källa: Prismas musiklexikon 1975 ; IMSLP