Uppståndelsesymfonin


ibland använt namn på Gustav Mahlers symfoni nr 2 (1894); den sista satsen, som innehåller sopran- och altsoli samt kör, är en tonsättning av en text av Klopstock (1724-1803), där uppståndelseidén är det centrala motivet.
PM75

c-moll.

Engelska: Resurrection symphony, tyska: Auferstehungssinfonie..
Länkar: Uppståndelsesymfonin
Länkar redigerade 2017-05-06
.
Noter till Uppståndelsesymfonin i IMSLP Gustav Mahler i engelska Wikipedia Uppståndelsesymfonin i svenska Wikipedia Uppståndelsesymfonin på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975