Sånger utan ord


(ty. Lieder ohne Worte) 36 stycken för piano av Felix Mendelssohn, utgivna i etapper 1832-45 i sex häften. De liknar sångmelodier med ackompanjemang. De flesta av titlarna (Vårsång, Spinnvisa m.fl.) är inte Mendelssohns egna; bland de stycken han gav överskrifter finns tre som kallas Venetiansk gondolsång (ty. Venetianisches Gondellied).
PM75


.
Länkar: Sånger utan ord
Länkar redigerade 2015-05-25
.
   
Noter till Sånger utan ord i IMSLP Sånger utan ord i engelska Wikipedia Sång utan ord i svenska Wikipedia Lieder ohne Worte på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975