Psalmsymfonin


(fr. Symphonie des psaumes) verk för kör och orkester (körsymfoni) av Igor Stravinskij 1930, komp. "till Guds ära; tillägnad Boston Symphony Orchestra". I tre satser. Texterna (på latin) har tonsättaren sammanställt ur psaltaren (Davids 39:e, 40:e och 150:e psalmer).
PM75; ; BM03

Engelska: Symphony of psalms..
Länkar: Psalmsymfonin
Länkar redigerade 2019-02-14
.
https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2014/jan/21/symphony-guide-stravinsky-symphony-o...
Symphony of psalms i engelska Wikipedia Symphony of psalms på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003