Oedipus Rex


(lat., Kung Oidipus) "operaoratorium" av Igor Stravinskij; avsett för scenframförande med begränsad aktion, men först uppförd som konsertverk i Paris 1927. Texten är ett utkast av Cocteau efter Sofokles grekiska tragedi, som översattes till latin av J. Danielou.
PM75


.
Länkar: Oedipus Rex
Länkar redigerade 2018-10-28
.
Oedipus Rex i engelska Wikipedia Oedipus Rex i svenska Wikipedia Oedipus Rex på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975