Metamorphosen


(ty.) verk för 23 solostråkar av Richard Strauss (med undertiteln In memoriam) som citerar sorgmarschen ur Ludwig van eethovens Eroica-symfoni. Uruppfört 1946.
PM75

TRV 290..
Länkar: Metamorphosen
Länkar redigerade 2017-03-18
.
Noter till Metamorphosen i IMSLP Metamorphosen i engelska Wikipedia Metamorphosen på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975