Italiens serenad


verk av Hugo Wolf för stråkkvartett 1887; tonsättaren gjorde sedan arrangemang för orkester och ämnade tillfoga två satser.
PM75


.
Länkar: Italiensk serenad
Länkar redigerade 2015-06-26
.
Noter till Italiensk serenad i IMSLP Italian serenade i engelska Wikipedia Italian serenade på Youtube              Källa: Prismas Musiklexikon 1975