Harpkvartetten


Ludwig van Beethovens stråkkvartett i Ess-dur opus 74 (1809) med harpartade pizzicato-löpningar i första satsen.
PM75

Stråkkvartett nr. 10..
Länkar: Harpkvartetten
Länkar redigerade 2020-04-23
.
Noter av String quartet no. 10 i IMSLP Strin quartet no. 10  i engelska Wikipedia Harpkvartetten på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975