Grodkvartetten


benämning på Joseph Haydns stråkkvartett i D-dur opus 50:6 (1787) med "kväkande" tema i finalen.
PM75


.
Länkar: Grodkvartetten
Länkar redigerade 2020-02-21
.
Noter av String quartets opus 50 i IMSLP String quartets opus 50 i engelska Wikipedia The frog på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975