Gluntarne


30 duetter av Gunnar Wennerberg, komponerade 1847-50, tryckta 1849-51; tillkom bland Juvenalerna i Uppsala; utformade som dialoger (till pianoackompanjemang) mellan glunten och magistern.
PM75


.
Länkar: Gluntarne
Länkar redigerade 2015-06-25
.
http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/gluntarna/
Gluntarne i svenska Wikipedia Gluntarne på Youtube              Källa: Prismas Musiklexikon 1975