Döden och flickan


(ty. Der Tod und das Mädchen) en sång av Franz Schubert (1817); därav namnet på Schuberts stråkkvartett i d-moll (1826), där en del av sången används som tema (med variationer) i andra satsen.
PM75

Stråkkvartetten: nr. 14, D.810.
Sången: D. 531.



.
Länkar: Döden och flickan
Länkar redigerade 2017-07-29
.
  Noter till Stringquartet no. 14 i IMSLP String quartet no. 14 på Youtube string quartet no. 14 i engelska Wikipedia



Källa: Prismas Musiklexikon 1975