Det uudslukkelige


(da., Det outplånliga) namn på Carl Nielsens symfoni nr 4 (1916). Titeln kommer från tonsättarens uttalande "Musik är liv, som detta outsläckligt".
PM75

FS 76 ; Opus 29

Engelska: The inextinguishable.
Länkar: Det uudslukkelige
Länkar redigerade 2017-05-01
.
Noter till Det uudslukkelige i IMSLP Det uudslukkelige i engelska Wikipedia Det uudslukkelige på Youtube              Källa: Prismas Musiklexikon 1975