Davids psalmer


Annat namn på Psaltaren i Gamla testamentet. David betraktades som Israels främste psalmdiktare och har tillskrivits psalmerna.
BM03.
Länkar: Davids psalmer
Länkar redigerade 2021-03-22
.Källa: Bonniers musiklexikon 2003