Dance macabre


orkesterverk av Camille Saint-Saëns (1874), inspirerad av de medeltida dödsdans-pantomimerna; innehåller ett citat av Dies irae.
PM75

Opus 40.


(fra.), dödsdans, d.v.s. de dödas dans eller dansen efter Dödens fela. Denna gamla idé, som ofta behandlats inom bildkonsten, främst av Hans Holbein d.y., ligger till grund för Franz Liszts Totendanz för piano och orkester (variationer över den katolska Dies israe-melodin) och Saint-Saëns symfoniska dikt Danse macabre (av vars huvudmotiv ett är en förvrängning av Dies irae-melodin) samt på senare tid för Arthur Honeggers körverk La danse des morts.
MO85


.
Länkar: Dance macabre (Saint-Saëns)
Länkar redigerade 2017-10-01
.
Noter av Dance macabre i IMSLP Dance macabre i engelska Wikipedia Dance macabre i svenska Wikipedia Dance macabre på Youtube              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985