Auld lang syne


Har kallats för Skottlands inofficiella nationalsång. Texten skrevs av Robert Burns, vilken även tycks ha tillrättalagt melodin. Denna torde vara en syntes av flera folkliga visor och låtar av skotskt ursprung. Burns' version av visan utkom av trycket första gången 1799. 1940-41 var melodin aktuell som schlager under titeln Godnattvalsen, sedan den lanserades i filmen Dimmornas bro.
SM75


.
Länkar: Auld lang syne
Länkar redigerade 2018-11-02
.
http://digital.nls.uk/robert-burns/legacy/auld-lang-syne.html
Auld lang syne i engelska Wikipedia Auld lang syne i svenska Wikipedia Auld lang syne på Youtube              Källa: Sohlmans Musiklexikon 1975