Zar und Zimmermann

Tonsättare: Albert Lortzing.
Libretto/text: Albert Lortzing, Philipp Düringer och Philipp Reger efter Georg Christian Römers översättning till tyska av Le bourgmestre de Sardam ou Les deux Pierres av A Honoré Joseph Mélesille, Jean Toussaint Merle och Eugène Cantiran de Boirie från 1818.
Fullständig titel: Zar und Zimmerman oder Die zwei Peter.
Svensk titel: Tsar och timmerman.
Uruppförande: 22 december 1837 på Stadttheater i Leipzig.
Personer: Peter den store, Rysslands tsar och timmermanslärling under namnet Peter Michailow/Michailov (baryton)
en ung rysk timmermanslärling (tenor)
van Bett, Saaardams borgmästare (bas)
Marie, hans brorsdotter (sopran)
general Lefort, ryskt sändebud (bas)
lord Syndham, engelskt sändebud (bas)
markisen av Chateauneuf, franskt sändebud (tenor)
Browe, en varvsägaränka (alt)
en officer (talroll)
en stadstjänare (talroll)
timmermän, invånare i Saardam, holländska soldater, magistratsledamöter, vaktmanskap, officerare och sjömän (kör, balett)
Tid och plats: Saardam i Holland 1698.


Handling/innehåll:

Akt I
Ett skeppsvarv. Peter Michailow, som i själva verket är tsar Peter den store, utbildar sig inkognito till timmerman vid änkan Browes skeppsvarv i Saardam. Landsmannen Peter Iwanow, som även han är sysselsatt vid varvet, har deserterat från krigstjänsten i Ryssland och fruktar nu att borgmästarens efterforskningar efter den ryske tsaren, som enligt ryktet lär befinna sig på varvet, kommer att avslöja hnom som desertör. Han är också förälskad i borgmästarens brorsdotter, men utan att våga hoppas på äktenskap. Den verklige tsaren får reda på att det pågår ett uppror i hans rike och bestämmer sig för att resa hem. Men han måste fortfarande hålla sin identitet hemlig, eftersom van Bett har kallat till sig alla som bär namnet Peter. Han tror sig i Peter Iwanow äntligen ha funnit tsaren. Även det engelska och det franska hovet söker efter den ryske tsaren.

Akt II
En stor krog. Varvsägarinnan Browes son har gift sig och under bröllopsfesten förhandlar det franska sändebudet med den riktige tsaren Peter Michailow, medan det engelska sändebudet, som borgmästaren har lett in på fel spår, håller sig till Peter Iwanow. En allmän passkontroll skall bringa klarhet i frågan. Men Peter Michailow startar ett slagsmål och lyckas undkomma.

Akt III
Stadshusets stora sal. Borgmästaren studerar en hyllningskantat som han själv har skrivit för att välkomna tsaren. Marie är olycklig, eftersom hon inte kan gifta sig med Peter Iwanow nu när han har visat sig vara tsaren. Till Peter Iwanow, som fruktar för sin frihet, överlämnar Peter Michailow ett förseglat brev, som skall öppnas om en timme. Peter Iwanow är tvungen att låta sig hyllas med kantaten. Då hörs ett kanonskott. Ett skepp löper ut ur hamnen med Peter Michailow, tsaren, ombord. Iwanow öppnar brevet: tsaren benådar desertören och utnämner honom till kejserlig överuppsyningsman. Marie och Peter Iwanow blir ett par..
Länkar: Zar und Zimmermann
Länkar redigerade 2015-05-29
.
inga länkar än
Zar und Zimmermann i IMDb Noter till Zar und Zimmermann i IMSLP Zar und Zimmermann i engelska Wikipedia Tsar och timmerman i svenska Wikipedia Zar und Zimmermann på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975