La clemenza di Tito / Titus

Tonsättare: Wolfgang Amadeus Mozart.
Libretto/text: Caterino Tommaso Mazzolà efter Pietro Metastasios libretto.
Alt. svensk titel: Titus den äldre / Titus mildhet.
Undertitel/nr: Opera seria i två akter. K 621.
Uruppförande: 6 september 1791 på Gräflich Nostizsches (nuvarande Tylteatern) i Prag.
Personer: Tito Vespasiano/Titus Vespasianus, romersk kejsare (tenor)
Vitellia, kejsar Vitellius dotter (sopran)
Servilia, Sestos syster (sopran)
Sesto/Sextus, Titos vän och Vitellias älskade (sopran)
Annio/Annius, Sestos vän och Servilias älskade (sopran)
Publio/Publius, pretorianernas prefekt (bas)
romare, senatorer, patricier, pretorianer, liktorer, utsända från de underkuvade provinserna (kör)
Tid och plats: Rom, 79 e.Kr.


Handling/innehåll:
Akt I.
Vitellia försöker nå en maktposition i Rom genom att dela kejsar Titos säng. Men denne vill gifta sig med dottern till kungen av Judéen. Vitellia planerar att hämnas på Tito genom att låta den unge Sesto, som är Titos vän och hennes lydige slav, mörda honom. Kejsaren ändrar sig och sänder bort den främmande bruden från Rom. Vitellia avstyr mordet, men Publio, pretorianernas prefekt, är medveten om komplotten och känner till vilka som ligger bakom. Tito vill dock inte lyssna till honom, utan väljer istället en ny brud, Servilia, Sestos syster. Men när Servilia bekänner för Tito att hon älskar Annio och inte makten, prisar han henne för henns uppriktighet och beviljar hennes äktenskap med Annio. Vitellia, som tror att Tito skall äkta Servilia, befaller på nytt Sesto att mörda kejsaren. Hon får därefter till sin stora bestörtning reda på att Tito nu äntligen har bestämt sig för att gifta sig med henne. Det är dock för sent för henne att avstyra mordet - Capitolium står i lågor. Sesto söker upp Vitellia och berättar att Tito är död, men hon lyckas hindra honom från att öppet bekänna mordet.

Akt II.
Men Tito lever. Sesto har mördat någon som burit en snarlik toga. Vitellia fruktar att Sesto skall avslöja henne och uppmanar ynglingen att fly, men denne har redan blivit förrådd av en mesvuren och grips. Om Sesto håller tyst kommer Vitellia att bli kejsarinna. Hon väntar. Tito förhör pojken, som erkänner sitt dåd och döms till döden. Annio ber kejsaren benåda Sesto. Kejsaren vill veta orsaken till förräderiet, men Sesto tiger. Kejsaren skriver då under dödsdomen, men river sedan sönder den. Vitellia tror att Sesto har talat, men får av Servilie och Annio veta att denne har tigit och skall kastas för vilddjuren, medan Vitellia själv skall krönas till kejsarinna. Vitellia inser att hon kan rädda sig själv genom att hålla tyst, eller rädda Sesto genom att erkänna. Det blir för mycket för henne - hon erkänner och blir liksom Sesto benådad av Tito.


.
Länkar: La clemenza di Tito / Titus
Länkar redigerade 2020-10-18
.
La clemenza di Tito i IMDb Noter till La clemenza di Tito i IMSLP La clemenza di Tito i engelska Wikipedia Titus i svenska Wikipedia La clemenza di Tito på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas musiklexikon 1975