Rienzi / Rienzi, den siste folktribunen

Tonsättare: Richard Wagner.
Libretto/text: Richard Wagner efter Edward george Bulwer-Lyttons roman Rienzi, den siste tribunen (1834).
Originaltitel: Rienzi, der letzte der Tribunen.
Undertitel/nr: Grosse tragische Oper i fem akter.
Uruppförande: 20 oktober 1842 på Hoftheater i Dresden.
Personer: Cola Rienzi, påvlig notarie (tenor)
Irene, hans syster (sopran)
Steffano Colonna, släkten Colonnas överhuvud (bas)
Adriano, hans son (mezzosopran)
Paolo Orsini, släkten Orsinis överhuvud (bas)
Raimondo, påvlig legat (bas)
Baroncelli och Cecco del Vecchio, romerska borgare (tenor, bas)
En fredsbudbärare (sopran)
En härold (tenor)
romerska ädlingar, sändebud, präster, munkar, soldater, romerska medborgare (kör)
Tid och plats: Rom, 1300-talets mitt.

Hjälten är en historisk italiensk patriot på 1300-talet.
PM75


Handling/innehåll:
Patriciersonen Adriano Colonna älskar Rienzis syster Irene. Men när hans far dödas under en folkresning, svär han att döda folktribunen och ställer sig i spetsen för de missnöjda, som ogillar Rienzis politiska seger. Även folket hetsas upp mot Rienzi. Irene delar sin broders öde och väljer att dö tillsammans med Rienzi på Capitolium. Adriano försöker rädda henne men omkommer.

Akt I.
En gata i Rom. Utanför Rienzis hus. Familjen Orsinis anhängare enleverar Rienzis syster Irene. Adriano Colonna älskar flickan och befriar henne. De båda fientliga patriciersläkterna Orsini och Colonna står stridsberedda mot varandra. Endast Rienzi lyckas förhindra att en strid bryter ut. Folket hyllar Rienzi som Roms befriare och väljer honom till folktribun.

Akt II.
En stor sal i Capitolium. Adeln planerar i hemlighet att låta mörda Rienzi. Denne har anordnat en försoningsfest. Adelssläkterna måste lova att leva i endräkt och svära en ed om detta. Under fredsfesten stöter Orsini sin dolk i Rienzis bröst, men en brynja räddar folktribunens liv. Folket kräver att Orsini skall straffas, men Rienzi låter nåd gå före rätt.

Akt III.
Det stora torget på gamla Forum. Rienzi leder det beväpnade folket i kamp mot adeln, som har brutit sin ed. I striderna stupar huvudmännen för släkterna Orsini och Colonna. Adriano svär att hämnas.

Akt IV.
Det stora torget utanför Lateranen. Adriano hetsar de romerska medborgarna mot Rienzi. När folktribunen tillsammans med sin syster Irene vill besöka Laterankyrkan, blir han bannlyst av den påvlige legaten Raimondo. Även alla som förblir Rienzi trogna kommer att drabbas av bannbullan. Alla vänder sig från honom. Endast Irene står kvar vid broderns sida och tillbakavisar Adrianos frieri.

Akt V.
En sal i Capitolium. Torget utanför Capitolium. Rienzi och Irene tar avsked av Rom och av livet. Det upphetsade folket sätter Capitolium i brand. Adriano återvänder för att rädda sin älskade Irene, men i samma ögonblick störtar det brinnande tornet samman och begraver Rienzi, Irene och Adriano under sig.
Á.G./Opera99


.
Länkar: Rienzi
Länkar redigerade 2016-04-03
.
Rienzi i IMDb Noter till Rienzi i IMSLP Rienzi i engelska Wikipedia Rienzi i svenska Wikipedia Rienzi på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975