Processen

Tonsättare: Gottfried von Einem.
Originaltitel: Der Prozess (Der Prozeß).
Libretto/text: Boris Blacher och Heinz von Cramer efter Franz Kafkas roman med samma namn.
Uruppförande: 17 augusti 1953 under festspelen i Salzburg.
Personer: Josef K. (tenor)
Franz (bas)
Willem (baryton)
Upplysningsmannen (baryton)
Fru Grubach (mezzosopran)
Fröken Bürstner (sopran)
Rättstjänarens hustru (sopran)
Leni (sopran)
En förbipasserande (baryton)
En pojke (tenor)
Undersökningsdomaren (baryton)
Rättstjänaren (bas)
Studenten (tenor)
Pryglaren (bas)
Albert K. (bas)
Advokaten (baryton)
Åklagaren (bas)
Fabrikören (baryton)
Tre herrar (tenor och bas)
Direktörens ställföreträdare (tenor)
En puckelryggig flicka (sopran)
Titorelli (tenor)
Prästen (baryton)
Förste herren (talroll)
Tre unga män (tenor, baryton)
Fyra talare
Tid och plats: obestämd.


Handling/innehåll:
En dag 1919 får Josef K. veta att han har dömts till ett straff, men att han kan röra sig fritt till dess det verkställs. På de nattliga gatorna får han plötsligt av en förbipasserande en kallelse till en förundersökning. Utan vetskap om anledningen till domen och utan att känna till anklagelserna, känner sig den lille och obetydlige bankkamreren plötsligt skyldig. Han tvingas inse att alla i hans omgivning är bättre informerade om läget än han själv. Han blir förtvivlad och plågas av hjälplösheten. Josef K. söker till sist en tillflykt i domkyrkan och ber kaplanen om hjälp. Denne kan dock inte skydda honom, eftersom den dömde nu hämtas av två män som för honom till avrättningen.


.
Länkar: Processen
Länkar redigerade 2019-11-20
.
Der Prozess i engelska Wikipedia Der Prozess i svenska Wikipedia Per Prozess på Youtube                Källa: Opera, Könemann 1999