Mathis, der Maler (opera)

Tonsättare: Paul Hindemith.
Libretto/text: Paul Hindemith.
Undertitel/nr: opera i sju scener.
Uruppförande: 28 maj 1938 på Stadttheater i Zürich.
Personer: Albrecht av Brandenburg, kardinal och ärkebiskop i Mainz (tenor)
Mathis, målare i dennes tjänst (baryton)
Lorenz av Pommersfelden, domkyrkodekan i Mainz (bas)
Wolfgang Capito, kardinalens rådgivare (tenor)
Riedinger, en rik borgare i Mainz (bas)
Hans Schwalb, bondeupprorets ledare (tenor)
Kurfursten av Waldburg, den förenade soldathärdens befälhavare (bas)
Sylvester av Schaumberg, en av hans officerare (tenor)
Greven av Helfenstein (stumm roll)
Grevens pipare (tenor)
Fyra bönder (2 tenorer, 2 basar)
Ursula, Riedingers dotter (sopran)
Regina, Schwalbs dotter (sopran)
Grevinnan av Helfenstein (alt)
påvetrogna och protestantiska borgare, bönder, landsknektar, studenter, antonitermunkar, demoner (kör)
Tid och plats: Mainz, i Königshofen, i Martinsburg och i Odenwald, vid tiden för bondekrigen, 1520-talet.

Uppförd i Zürich 1938 (planerad i Berlin 1934, men förbjuden av hitlerregimen); libretto av tonsättaren, behandlar 1500-talsmålaren Grünewald och hans altartavla i Isenheim.
PM75


Handling/innehåll:
När målaren Mathis under motreformationen ställs inför krigets elände, ansluter han sig till bönderna. Trots alla prövningar och bedrövelser ger han inte upp sin konst, utan återvänder för att fullborda Isenheimaltaret. Efter den älskade bondflickan Reginas död längtar han även själv efter att livet skall ta slut.

Scen 1.
Antoniterklostret i Mainz. Den sårade bondeledaren Schwalb finner tillsammans med dottern Regina en tillflykt i klostret, vars korsgång håller på att utsmyckas konstnärligt av målaren Mathis. Munkarna ser till Schwalbs sår. Mathis känner sig dragen till flickan. När soldathären når fram till klostret, skänker Mathis bondeledaren sin häst för att denne skall kunna fly. Härföraren hotar med att ange Mathis för dennes herre, kardinal Albrecht.

Scen 2.

Salen i Martinsburg i Mainz. Tack vare kardinal Albrecht upphör meningsmotsättningarna mellan de katolska och protestantiska borgarna. Mathis har återvänt till sin herre och hälsas hjärtligt välkommen av Ursula Riedinger, som älskar honom. Hennes rike far har lovat kardinal Albrecht att bidra med penningmedel för att gynna konsten, under förutsättning att ett planerat bokbål avstyrs. Men den liberale kardinalen förmår inte hävda sig mot den dogmatiske dekanen. Mathis beskylls för att ha bistått fienden, men undgår tack vare Albrecht att bli bestraffad. Kardinalen vill att Mathis skall ägna sitt liv endast åt konsten, men denne är övertygad om det rättfärdiga i böndernas sak och lämnar sin tjänst.

Scen 3.

Riedingers hus vid marknadsplatsen i Mainz. De böcker som protestanterna har försökt gömma hos Riedinger upptäcks och förs till bålet. För att kardinalen skall kunna betala sina skulder, föreslår hans rådgivare Capito att han skall ansluta sig till protestanterna. Det skulle därigenom bli möjligt för honom att gifta sig med Ursula Riedinger. Men Ursula älskar Mathis, som dock förkastar tanken på en borgerlig tillvaro och drar ut i kampen för de rättslösas sak.

Scen 4.
Königshofen, ett litet torg med illa åtgångna hus. Bönderna har erövrat Königshofen och dödat greven av Hilfenstein. När de sedan förödmjukar dennes gemål, träder Mathis emellan och kommer i gräl med bönderna över deras våldsdåd. Schwalb, som ledsagas av Regina, kallar sitt folk till ordning och säger att det inte är Mathis som är fienden, utan den anryckande soldathären. Bönderna förlorar striden. Schwalb dör och Mathis undgår avrättning endast tack vare att grevinnan går emellan och utverkar hans benådning. Han lämnar slagfältet tillsammans med Regina.

Scen 5.
Kardinalens arbetsrum på Martinsburg. Kardinal Albrecht invänder mot att gifta sig enbart för materiell vinnings skull. När Ursula Riedinger för hans omvändelse till protestantismen på tal, inser han att hon inte handlar av kärlek till honom utan av djup religiös övertygelse. Han beslutar då att inte överge sin tro.

Scen 6.

Odenwald, ett område med stora träd: skymning. Regina är upprörd av skräckupplevelserna och kan inte somna. Mathis berättar för henne om musicerande änglar, men verklighet och fantasi går över i vartannat. I en vision upplever Mathis hur S:t Antonius låter honom se de värdsliga frestelserna. Därefter uppträder S:t Paulus i kardinal Albrechts skepnad och uppmanar honom att fortsätta sitt skapande.

Scen 7
.
Mathis verkstad i Mainz. Natt. Efter att Mathis har fullbordat Isenheimaltaret, dör Regina, som har vårdats av Ursula. Hennes död manar Mathis att själv söka slutet. Han avböjer en hedersam inbjudan från kardinal Albrecht och ordnar sina fattiga ägodelar.


.
Länkar: Mathis der Maler
Länkar redigerade 2020-07-20
.
Mathis der Maler i engelska Wikipedia Mathis der Maler i svenska Wikipedia Mathis der Maler på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975