Iphigénie en Aulide

Tonsättare: Christoph Willibald Gluck.
Libretto/text: Marie Francois Louis Gand Leblanc de Roullet efter Racines skådespel Iphigénie.
Svensk titel: Ifigenia i Aulis.
Undertitel/nr: Tragédie opéra i tre akter.
Uruppförande: 19 april 1774 på Opéra (Palas Royal) i Paris.
Personer: Agamemnon, kung av Mykene och grekernas överbefälhavare i kriget mot Troja (bas)
Clytemnestre/Klytaimnestra, hans hustru (sopran)
Iphigénie/Ifigenia, de bådas dotter (sopran)
Achille/Akilles, thessalisk kung (haut-contre)
Patrocle/Patroklos, hans vän (bas)
Calchas, överstepräst vid Dianes/Artemis tempel i Aulos (bas)
Arcas, kapten för Agamemnons livvakt (bas)
tre grekinnor (3 sopraner)
och en grek ur Iphigénies följe (tenor)
en annan grekinna (sopran)
grekiska officerare och krigare, greker, vaktmanskap, thessaliska krigare, kvinnor från Argos i drottningen och Iphigénias följe, kvinnor från Aulos, slavar från Lesbos, Dianes prästinnor (kör och balett)
Tid och plats: Det grekiska lägret på Aulis strand, omedelbart före det trojanska krigets början.


Handling/innehåll:
Den grekiska hären står i Aulis beredd för avfärd mot Troja för att hämnas bortrövandet av den sköna Helena. Men avfärden hindras av stiltje. Det är Dianes sätt att straffa Agamemnon, som en gång dödade hennes heliga hindar. Hon fordrar av grekernas härförare att denne skall offra sin egen dotter. Den förtvivlade Agamemnon vill inte böja sig utan försöker undanhålla dottern. Men hans möda är förgäves. På vägen till vigselaltaret får Iphigénie och hennes mor Clytemnestre veta gudarnas vilja. Achille skyddar bruden med sina thessaliska trupper. Men för att trygga segern i den förestående striden, fordrar grekerna att offret uppfylls. Då böjer sig Iphigénie för gudarnas vilja. Clytemnestre bönfaller Jupiter (Zeus) om beskydd. Achille mobiliserar sina soldater mot grekerna. Gudarna ingriper: Iphigénies dygd, moderns tårar och Achilles tapperhet har gjort offret onödigt. vinden börjar redan blåsa upp. Inget hindrar nu längre grekernas avfärd. Alla hyllar den nådiga Diane.


.
Länkar: Iphigénie en Aulide
Länkar redigerade 2017-09-03
.
Iphigénie en Aulide i IMDb Noter till Iphigénie en Aulide i IMSLP Iphigénie en Aulide i engelska Wikipedia Ifigenia i Aulis i svenska Wikipedia Iphigénie en Aulide på Youtube                Källa: Opera, Könemann 1999