Gustaf Wasa

Tonsättare: Johann Gottlieb Naumann.
Libretto/text: Johan Henrik Kellgren efter utkast av Gustav III.
Undertitel/nr: lyrisk tragedi i tre akter.
Uruppförande: 19 januari 1786 på Operan i Stockholm.
Personer: Gustaf Wasa (tenor)
Kristian II (tenor)
Sevrin Norrby (baryton)
Christina Gyllenstierna (sopran)
Tid och plats: Sverige, 1500-tal.

1827 skrev Franz Berwald ny musik till operan.
VäV97

Gustaf Wasa är Naumanns främsta verk och var på hela 1800-talet svensk nationalopera, liksom hymnen "Ädla skuggor, vördade fäder" ur operan nästan hade karaktär av nationalsång. Verket bearbetades senare musikaliskt av Claude Génetay, Philip Brunelle och Eckart Kröplin och språkligt av Sven Åke Heed. Nyuppsättningen hade premiär på Operan den 14 september 1991.
OL93Handling/innehåll:
Kristian II håller Gustaf Wasas mor fången på Stockholms slott, men då Gustaf marscherar mot Stockholm sänder Kristian Sten Stures änka Christina Gyllenstierna att möta honom med beskedet att hans mor kommer att bli avrättad om han går vidare. Han tvekar, men Christina uppmanar honom att sätta Sveriges väl framför sina personliga angelägenheter. Han somnar i sitt tält och ser i drömmen svenskarnas slutliga seger över danskarna. Även Kristian II drömmer, men en mardröm, och då storamiral Sevrin Norrby rekommenderar honom att sända Gustaf Wasas mor till hennes son slår han bort det. I stället för Norrby ut henne på ett fartyg och vägrar avrätta henne, varpå han grips. Efter en scen där Kristian plågas av syner börjar striden, som slutar med svenskarnas seger. Med oro i sinnet stiger Gustaf in i slottet, men Norrby för hans mor till honom välbehållen och blir därför själv benådad, trots att han har kämpat på danskarnas sida. Alla hyllar Gustaf Wasa som Sveriges befriare.


.
Länkar: Gustaf Wasa
Länkar redigerade 2020-02-01
.
Gustaf Wasa i svenska Wikipedia Gustaf Wasa på Youtube                Källor: Operalexikonet, Forum 1993 ; Prismas Musiklexikon 1975 ;
Vem är vem i klassisk musik 1997 ; Wikipedia