Guntram

Tonsättare: Richard Strauss.
Libretto/text: Richard Strauss.
Undertitel/nr: Handlung i tre akter.
Opus: 25
Uruppförande: 10 maj 1894 på Hoftheater i Weimar; omarbetad version: 29 oktober på Nationaltheater i Weimar.
Personer: Den gamle hertigen (bas)
Freihild, hans dotter (sopran)
Hertig Robert, hennes gemål (baryton)
Guntram, sångare (tenor)
Friedhold, sångare, Guntrams ordensbroder (bas)
Hertigens narr (tenor)
En gammal kvinna (alt)
En gammal man (tenor)
Två yngre män (2 basar)
Tre vasaller (3 basar)
En budbärare (baryton)
Fyra minnessångare (2 tenorer, 2 basar)
munkar, knektar, riddare, fattigt folk och vasaller (kör)
Tid och plats: Tyskland, 1200-talets mitt.


Handling/innehåll:
Den unge Guntram är medlem av ett medeltida ordensförbund av minnessångare, som dock inte lovsjunger den sinnliga kärleken, utan den kristna. I en tyranns land upplever han fattigdom och brutalitet. Här möter han även "De fattigas moder". Hon heter Freihild och är tyrannens godhjärtade, men olyckliga hustru. Guntram hoppas med sin sång kunna beveka härskaren, men misslyckas och besegrar honom i stället i ett envig. Han avstår från sin kärlek till Freihild, men lämnar också sin orden för att i ensamhet försonas med Gud.

Akt I.
Skogen på Roberts gods. När Guntram utspisar de fattiga blir han medveten om sin kallelse: han måste med sin sångkonst övertyga tyrannen och den oroliga provinsens folk om fridens och kärlekens makt. Den goda Freihild, som en gång tvingades äkta Robert, vill ta sitt liv, men räddas av Guntram. Den tacksamme gamle hertigen bjuder in honom till en fest.

Akt II.
Vid hertigens hov. Medan de andra minnessångarna sjunger hertig Roberts lov, sjunger Guntram i sin visa om motsättningen mellan den fridfulla naturen och tyrannens våldshärskande. När det blir känt att folket har gjort uppror, utmanar Guntram Robert till ett envig och tillfogar honom ett dödligt sår. Han grips av den gamle hertigen. Freihild beslutar sig för att befria Guntram.

Akt III.
Fängelset. Guntram avvisar såväl Freihilds kärlek som ordensbrodern Friedholds uppmaning att han skall låta sig ställas till svars inför sina ordensbröder. Han vill ensam vandra på vägen till en försoning med Gud.


.
Länkar: Guntram
Länkar redigerade 2017-09-02
.
inga länkar än
Noter till Guntram i IMSLP Guntram i engelska Wikipedia Guntram i svenska Wikipedia Guntram på Youtube                Källa: Opera, Könemann 1999