Gloriana

Tonsättare: Benjamin Britten.
Libretto/text: William Plomer efter Lytton Stracheys Elizabeth and Essex.
Undertitel/nr: opera i tre akter. Opus 53.
Uruppförande: 8 juni 1953 på Covent Garden i London.
Personer: Drottning Elisabet I (sopran)
Robert Devereux, 2:earl av Essex (tenor)
Frances Walsingham, grevinna av Essex (mezzosopran)
Charles Blount, Lord Mountjoy (baryton)
Penelope (Lady Rich), syster till Essex (sopran)
Sir Robert Cecil, statssekreterare (baryton)
Sir Walter Raleigh, hovman (bas)
Henry Cuffe, medarbetare till Essex (baryton)
En hovdam (sopran)
En blind balladsångare (bas)
Domaren i Norwich (bas)
En hustru (mezzosopran)
Mask-anden (tenor)
Ceremonimästaren (tenor)
Stadshärolden (baryton)
Tiden (dansare)
Concord (dansare)

opera av Britten, framförd i London 1953 till Elisabet II:s kröning. Libretto av W. Plomer. Gloriana är Elisabet I.
PM75

Gloriana var ett beställningsverk med anledning av Elizabeth II:s kröning och har tagits upp igen endast vid enstaka tillfällen.
OL93Handling/innehåll:

Akt I.
Earlen av Essex är svartsjuk på lord Montjoy som har vunnit ett tornerspel. Han utmanar honom på duell men drottning Elisabet hejdar striden och befaller dem att försonas. Elisabet betonar inför sin minister Robert Cecil att hon inte ämnar gifta sig. Just då kommer Essex in. Hon ber honom sjunga, och han anhåller om tillstånd att bege sig till Irland där han vill bekämpa hennes fiender.

Akt II.
Drottningen är på resa i sitt rike och tas emot med ett maskspel i Norwich. Essex syster lady Penelope Rich träffar sin älskade, Montjoy, i trädgården till Essex hus. De hör Essex berätta för sin hustru Frances om svårigheterna i samband med hans utnämning till ledare för fälttåget på Irland.
På en bal i Whitehall förödmjukar drottningen Frances, som hon betraktar som sin rival, och utser Essex att leda kampen mot de irländska upprorsmännen.

Akt III.
Essex lider nederlag på Irland och är så ivrig att få företräde för drottningen för att ursäkta sig att han rusar in innan hon har hunnit få på sig peruken. Hon anklagar honom för högförräderi och följer Cecils råd att låta bevaka honom. Rådet dömer Essex till döden, men drottningen tvekar att skriva under domen. Både Frances och lady Penelope kommer med böneskrifter till drottningen, men eftersom lady Penelope inte är tillräckligt ödmjuk får hennes vädjan motsatt verkan. Drottningen ger i vredesmod order om att dödsdomen skall verkställas medan lady Penelope ser på. Därefter rullas olika scener upp ur Elisabets liv fram till hennes död..
Länkar: Gloriana
Länkar redigerade 2018-12-15
.
Gloriana i IMDb Gloriana i engelska Wikipedia Gloriana i svenska Wikipedia Gloriana på Youtube                Källor: Operalexikonet, Forum 1993 ; Prismas musiklexikon 1975 ; Wikipedia