Gildet på Solhaug

Tonsättare: Wilhelm Stenhammar.
Libretto/text: norsk: M. Borch efter Ibsen.
Originaltitel: Gildet paa Solhoug.
Undertitel/nr: romantisk opera i tre akter.
Personer: Bengt Gautesson, herre på Solhaug
Margit, Bengt Gautesons fru
Signe, Margits syster
Gudmund Alfson
Knut Gässling
Erik från Hägge
Uruppförande: 29 maj 1899 på Hoftheater, Stuttgart, f.f.g. i Stockholm 31 oktober 1902.


Handling/innehåll:
Akt I.
Fogden Knut Gässling och hans vän Erik från Hägge besöker gården Solhaug, där Bengt Gautesson bor med sin hustru Margit – styckets centrala gesalt. Knut anhåller om Margits lillasyster Signes hand och får ja på villkor att han ändrar sitt leverne. Margit känner sig instängd i sitt liv med Bengt och söker tröst i sagan och sången.
Gudmund Alfson återvänder till gården efter lång frånvaro. Signe gläder sig åt att se sin barndomsvän, men det gör inte Margit, som älskat honom men inte väntade på honom utan gifte sig till Bengts rikedomar. Gudmund sägs vara en kungens man men Margit vill först inte tala med honom. Han avslöjar dock att han är förklarad fredlös. Han har avslöjat att kungens kansler Audun förälskat sig i den franska prinsessa han skall föra till hovet och hur de två med gift skall röja kungen ur vägen. Gudmund har tagit giftflaskan och hotas nu av Auduns ränker. Margits kärlek flammar upp igen. Blind för att Gudmund och Signe dras till varandra tror hon sig finna en väg ur sitt trista liv.

Akt II.
Man håller gille: Margit och Bengt har varit gifta i tre år. Knut Gässling, kungens fogde, skall egentligen häkta den fredlöse Gudmund men väntar för att inte riskera sin förlovning med Signe. Signe och Gudmund förklarar varandra sin kärlek. Margit söker nattetid upp Gudmund för att vinna hans kärlek. Under den upprörda scen som följer tar hon giftflaskan. Knut och Gudmund inser till slut att de båda åtrår Signe. Margit är förtvivlad men låter sin syster välja. Knut ratas och lovar att hämnas. Margit försöker lätta stämningen med att sjunga en ballad som emellertid stegras till en rasande bikt om hennes ensamhet.

Akt III.
Bengt är glad över festen och vill avsluta den med en bägare mjöd och en kärleksstund med Margit. Hon lägger gift i bägaren och går. Bengt hinner inte dricka, Knut är på väg för att ta fast Gudmund. Denne bereder sig att fly med Signe. De tar bägaren med giftet för att dricka varandra till men de hejdar sig då de hör oväsen från gården, där Bengt slagits ned av Knut. Margit ser Gudmund och Signe med bägare, och Gudmund förstår av hennes förskräckelse att den innehåller gift. Han försäkrar att de inte druckit av den.
Ett sändebud från kungen kommer. Audun är avslöjad som förrädare, Gudmund är återupprättad. Gudmund och Signe lämnar Solhaug. Margit blir ensam kvar.


.
Länkar: Gildet på Solhaug
Länkar redigerade 2017-10-06
.
The feast att Solhaug i engelska Wikipedia Gildet paa Solhoug i svenska Wikipedia Gildet på Solhaug på Youtube                Källor: Operalexikonet, Forum 1993 ; Wikipedia