Don Giovanni (Il dissoluto punito ossia Don Giovanni)

Tonsättare: Wolfgang Amadeus Mozart.
Libretto/text: Lorenzo da Ponte.
Svensk titel: Den bestraffade vällustingen eller Don Juan
Undertitel/nr: Dramma giocoso i två akter – KV 527.
Uruppförande: 29 oktober 1787 på Gräflich Nostizsches (nuvarande Tylteatern) i Prag.
Personer: Don Giovanni/Don Juan, ung och utomordentligt tygellös adelsman (baryton)
Kommendören (bas)
Donna Anna, hans dotter och don Ottavios trolovade (sopran)
Don Ottavio (tenor)
Donna Elvira, adelsdam från Burgos, som övergivits av don Giovanni (sopran)
Leporello, don Giovannis tjänare (bas)
Zerlina, bondflicka (sopran)
Masetto, hennes trolovade (bas)
bondfolk, tjänare (kör)
musikanter
Tid och plats: Spanien, 1600-talets mitt.

(it. Don Giovanni) opera av Mozart uruppförd (på italienska) i Prag 1787. Librettot av L. da Ponte handlar om Don Juans kärleksaffärer och skildrar till slut hur han som straff för sina synder dras ner i helvetet. Jfr Stengästen och Zampa.
PM75

Don Juan är även titeln på en symfonisk dikt av Richard Strauss.
VäV97


Handling/innehåll:
Akt I.
Leporello väntar ånyo på sin herre och beklagar sig över tjänarståndets mödor. Don Giovanni har smugit sig in i kommendörens hus för att förföra dennes dotter. Men donna Anna avvisar den okände och ropar på hjälp. Fadern utmanar inkräktaren till duell och dödas av don Giovanni, som sedan undkommer utan att bli igenkänd. Ottavio kommer till undsättning, men försent. Donna Anna kräver att han skall hämnas faderns död. - Leporello tycker att hans tjänst medför alltför stora faror och hotar med att ta avsked. - Donna Elvira, som har övergivits av don Giovanni, följer den trolöse mannen i spåren. När hon äntligen finner honom, flyr han och lämnar kvar Leporello att ta hand om henne. Tjänaren chockerar den olyckliga genom att berätta för henne om samtliga don Giovannis erövringar. - Bondeparet Zerlina och Masetto firar bröllop. Don Giovanni finner bruden tilltalande och bjuder in bröllopssällskapet till en fest på sitt slott. Men när don Giovanni kurtiserar Zerlina, ingriper donna Elvira. - Donna Anna och don Ottavio söker efter en bundsförvant och ber don Giovanni om hjälp med att söka efter kommendörens mördare. Elvira varnar lidelsefullt donna Anna för don Giovanni, men denne låter det framstå som om donna Elvira har mist förståndet. Först då känner donna Anna i don Giovanni igen den okände inkräktaren som dräpte hennes far. Hon upplyser sin trolovade om vad som hände under mordnatten och fordrar att denne skall döda don Giovanni. Don Ottavio svär att göra detta. - Bröllopssällskapet har anlänt till don Giovannis fest, men även oinbjudna gäster dyker upp: donna Elvira, donna Anna och don Ottavio - de bär masker. Don Giovanni prisar friheten. De tre orkestrarna spelar upp till dans. Don Giovanni vill under dansen antasta Zerlina. Då avlägsnar de maskerade sina masker och utpekar don Giovanni som mördare. Don Giovanni flyr.

Akt II.
Leporello tar avsked från sin tjänst, men don Giovanni mutar honom med pengar och smicker. Herre och tjänare byter kläder för ett nytt kärleksäventyr. Don Giovanni är ute efter Elviras kammarjungfru och låter därför Leporello, som är utklädd till don Giovanni, uppehålla Elvira. Leporello lurar den stackars flickan, som förlåter honom i tron att han är don Giovanni. Men den riktige don Giovanni uppenbarar sig och jagar bort paret från platsen. Han sjunger därefter en serenad för kammarjungfrun. Masetto och en skara beväpnade kamrater letar efter don Giovanni, men denne, som är förklädd till Leporello, lyckas skicka bort Masettos kumpaner på ett villospår efter den förklädde Leporello och Elvira. Han blir därmed lämnad på tu man hand med Masetto, som han sedan misshandlar. Zerlina, som förskjutits av Masetto, lockas till platsen av brudgummens skrik och vinner genom att trösta honom tillbaka hans kärlek. - Leporello blir inte av med Elvira, och don Giovannis kläder försätter honom i fara. Förföljarna är honom på spåret, men han lyckas rädda sitt skinn genom att ta av sig don Giovannis kläder och be om nåd. Don Giovanni och Leporello möts på en kyrkogård. Då öppnar statyn av den döde kommendören munnen och varnar dem för att ha stört den heliga platsens frid. Don Giovanni bjuder in stenstatyn till en supé. Statyn tackar ja. Donna Anna besöker faderns grav. Don Ottavio insisterar på att de skall gifta sig snarast, men donna Anna vill skjuta upp bröllopet. Don Giovannis bord är dukat. Elvira bönfaller honom om att han skall bättra sig och känna ånger. Han förblir oberörd. Stengästen anländer. Elvira flyr i bestörtning. Den döde kommendören fordraratt den vanartige ädlingen skall bättra sig. Don Giovannis svar blir ett niofaldigt nej. Han uppslukas av marken. – Kvar står dygdiga män, ensamma kvinnor, en arbetslös tjänare. Alla ger sitt gillande till det rättmätiga straffet. Leporello måste söka sig en ny herre. Don Ottavio insisterar återigen att donna Anna skall gifta sig med honom snarast. Zerlina och Masetto försonas, och Elvira drar sig tillbaka i kloster.


.
Länkar: Don Giovanni
Länkar redigerade 2016-11-06
.
Don Giovanni i IMDb Noter till Don Giovanni i IMSLP Don Giovanni i engelska Wikipedia Don Giovanni i svenska Wikipedia Don Giovanni på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975 ;
Vem är vem i klassisk musik 1997