Antigonae/Antigone

Tonsättare: Arthur Honegger.
Libretto/text: Jean Cocteau.
Undertitel/nr: musikalisk tragedi i tre akter.
Uruppförande: 28 december 1927 på Théâtre de la Monnaie i Bryssel.
Personer: Antigonae (alt eller mezzosopran)
Ismène\Ismene, hennes syster (sopran)
Créon/Kreon, Thebes kung (tenor)
Euridice/Eurydike, hans hustru (mezzosopran)
Hémon/Haimon, hans son och Antigonaes trolovade (baryton)
Tirésias/Teiresias (bas)
Väktaren (tenor)
Budbäraren (bas)
Fyra körledare (sopran, alt, tenor, bas)
folket i Thebe (kör)
Tid och plats: Thebe, mytisk tid.


Handling/innehåll:
Trots alla goda föresatser tvistar Oedipus söner om tronen, och Polyneikes har slutit förbund med Thebes fiender för att störta Eteokles. Båda bröderna stupar i striden. Tronen har intagits av Oedipus svåger Créon, som har påbjudit att fosterlandsförrädaren Polyneikes skall förbli obegravd. Men dennes syster Antigonae skattar kärlek och mänsklighet högre än Créons statsförnuft och begraver brodern. För detta skall hon dö, och Créon låter mura in den uppstudsiga levande, trots sin sons bönfallande vädjan att han skall benåda henne. Först siaren Tirésias förbannelse gör Créon betänksam. Men det är för sent: Sonen har hängt sig vid sidan av liket av bruden och även Créons maka begår självmord.


.
Länkar: Antigonae/Antigone
Länkar redigerade 2018-04-17
.
Antigone i engelska Wikipedia Antigone i svenska Wikipedia Antigone på Youtube                Källa: Opera, Könemann 1999