.
Spohr, Louis  (Ludwig)

Levnad: 1784-1859.
Från: Tyskland.
Verksam som: musiker, dirigent, tonsättare.
Instrument: violin.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: 17 violinkonserter (nr 8 "i sångscens-form", jfr scena); även operor (däribland fyra "dubbla stråkkvartetter" och en nonett) mm.


Tysklands främsta violin-virtuos under 1800-talets första hälft.
Väv97
Var en av de första dirigenter som använde taktpinne.
PM75Källor: PM75 ; Väv97
MusikSök 1998-2005