Hardenberger, Håkan

Levnad: f. 1961.
Från: Sverige.
Verksam som: musiker.
Instrument: trumpet.
Musikgenre: ..klassisk, konstmusik.
Musikstil: kammarmusik, konsertmusik.
Aktiv: 1980-talet ; 1990-talet ; 2000-talet.

.Öppnar index över Läsesalongens pressklipp.....Länkar till internet

 

.
Länkar:  Hardenberger, Håkan
Länkar kontrollerade 2007-10-29
.

 

Källor: BM03 ; Wikipedia
MusikSök 1998-2007