vokal


såsom adjektiv (av lat. vox, röst) betyder "röstlig" i motsats till instrumental. Vokalmusik är musik för röster, med eller utan instrument.

De viktigaste vokala musikformerna är:
kyrkligt-liturgiska:
mässa, passion, motett, kantat, koral;
allmänt religiösa:
oratorium;
världsliga:
opera, operett, sångspel, världsligt körverk, körsång (körvisa), aria, romans (lied), visa.
MO85Källa: Musikordboken 1985