voix céleste


(fr., himmelsk röst) orgelstämma med två pipor för var ton, som inte har exakt samma tonhöjd; en svävande ton uppstår.
PM75

[v°a' sele'sst] tremulerande stämma i orgeln: något för högt stämd "stråkstämma", som tillsammans med eolin eller annan korrekt intonerad stämma alstrar svävningar; voix mixte [mikkst], "blandröst", sångröstens mellanregister.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985