utvikning


kallas i motsats till en definitiv modulation ett tillfälligt berörande av annan tonart, vanligen besläktad med huvudtonarten, varvid beroendet av den ursprungliga tonikan aldrig helt upphör. Se vidare modulation.
MO85Källa: Musikordboken 1985