ut


[yt'] det i Frankrike behållna namnet för tonen c i solmisationsmetoden.
PM75

durskalans första ton i den gamla solmisationen, sedermera utbytt mot do. I franskan är ut [ytt] bibehållet som namn på tonen c, medan i italienskan do har denna betydelse.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985