upptakt


den del av en takt som noteras före taktstrecket; leder fram till närmast följande betonade taktdel i början på den följande takten. Vid dirigering anges den med en rörelse uppåt av dirigentens hand eller stav.
PM75

De små byggstenarna i en musikalisk sats, taktmotiven, står mera sällan mellan taktstrecken utan oftast omkring dem. Den del som kommer före taktstrecket och alltså före tyngdpunkten kallas enligt nyare uppfattning generellt för upptakt. Särskilt tydlig är upptakten när den såsom en ofullständig takt inleder en komposition eller en melodi; detta är den traditionella användningen av ordet.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985