upphovsrätt


Rättsligt skydd för upphovsmän till litterära eller konstnärliga verk mot att annan än konstnären själv utnyttjar verket utan dennes tillstånd. Upphovsrätten uppstår i och med att verket som sådant skapas och kräver ingen registrering eller liknande, vilket är en förutsättning t.ex. för patenträttsligt skydd. Grundprincipen är att upphovsmannen ensam äger rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det eller genom att offentliggöra det. Ensamrätten innefattar därutöver bl.a. rätten att göra ändringar i verket. Det som skyddas av upphovsrätt är den intellektuella prestationen. Skyddet omfattar inte idéer, utan den konreta form som olika idéer manifesterar sig i såsom litterära (beskrivande) eller konstnärliga verk. Ett verk är skyddat t.o.m. utgången av det sjuttionde året efter upphovsmannens död. Bruk av upphovsrättsligt skyddat verk utan rättsinnehavarens tillstånd, eller i strid med ett givet tillstånd, benämns vanligen intrång.
- - -
BM03

Se även STIM.Källa: Bonniers musiklexikon 2003