tutti, tutto


tutto
(it., fem. -a, pl. tutti, tutte) hel, alla. I pianoverk tutte le corde, alla strängarna – se corda. I verk för ett soloinstrument och orkester avser tutti ("alla spelande") orkesterns insatser, oavsett om hela ensemblen eller bara en del av den sätter in; i en enskild orkester- eller körstämma anger tutti att alla spelande i den stämman skall sätta in; i körverk kan termen avse hela kören i motsats till en solostämma eller en del av kören.

PM75

tutti
[to´tti] (ital.), "alla", d.v.s. hela orkestern eller stämman efter föregående solo; man talar också om "ett tutti", d.v.s. ett rent orkesterparti i en solokonsert och dylikt. Tutti är plural av tutto, fem. tutta, hel; tutta la forza [få´rrtsa], med full kraft; tutte le corde [kå´rrde], "alla strängar" = utan vänsterpedal (pianoterm); tutto il cembalo [tjä´mm-], "hela klaverret" = d:o.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985