tretakt


en taktart där tidsindelningen är trefaldig, t.ex. 3/4-takt, som upptar tre fjärdedelar i takten. Märk att en takt som innehåller sex tidsenheter, kan ha antingen 2 eller 3 betoningar i takten (3x2 eller 2x3); växlingar mellan dessa är vanlig i slutvändningar i barockmusiken; kallas hemiol.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975