transponera


att skriva om eller utföra ett musikstycke i en annan tonart (tonhöjd) än den ursprungliga. Jfr. transponerande instrument. En sång transponeras ofta nedåt för att kunna utföras av en lägre röst.

Även kyrkotonerna förekommer transponerade, d.v.s. de kan utföras på en annan tonhöjd än de ursprungligen tillhör.

PM75

överflytta ett musikstycke till en annan tonart utan andra förändringar; särskilt vanligt i fråga om sånger för att anpassa dem efter olika röstomfång. Motsvarande substantiv är transposition.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985