tonika-do


[to'- -då'], en tysk bearbetning av tonic sol-fa-metodern, utformad av Agnes Hundoegger och utökad med en del pedagogiskt åskådningsmaterial m.m. Tonika-do, som propageras av en särskild förening med tidskrift och förlag, har fått stor marknad, bl.a. i Sverige, och nått goda resultat i den grundläggande musikundervisningen.
MO85Källa: Musikordboken 1985