tonbord


(tidigare benämnt tonspridare, tonterminal), speciell typ av förstärkare kontruerad av instrumentbyggaren Georg Bolin. Konstruktionen skiljer sig väsentligt från andra typer av förstärkarsystem genom att den konventionella högtalarens pappkon ersatts av en till ifrågavarande instrument anpassar resonansbotten. På elektronisk väg bringas denna att förstärka instrumentets ljud med en klangfärg över hela tonregistret som är mycket trogen originalet. Genom en okonventionell lösning av användandet av keramiska kristaller har mikrofonplaceringen på respektive instrument rationellt förenklats. Med en självhäftande anordning kan mikrofonen placeras var som helst på instrumentkroppen utan att dennas svängningar hämmas. Det ursprungliga tonbordet var huvudsakligen tänkt för stränginstrument, numera kan även träblåsinstrument i princip förstärkas med tonbord.
SM79Källa: Sohlmans musiklexikon 1979