tala


(indisk musik) = tidscykel.

Ett återkommande tidsmått eller rytmisk cykel.

web

Karnataka-teoretiker har listat dussintals möjliga talas. Bara ett fåtal används dock i dag.

En tala skiljer sig från västeuropeiska taktarter, bl.a. i det att en tala kan bygga på ojämna grupperingar av slag.

WoM96Källor: Worlds of music 1996 m.fl.