symfonisk


används ibland i betydelsen orkestral men bör rätteligen avse en komposition som i tonspråkets halt och gedigna utarbetning närmar sig symfonin (Symfoniska danser av Grieg, Hinedmith m.fl., Symfonisk prolog av Reger, Symfoniska variationer av Franck, Dvorák och Frumerie, Rimskij-Korsakovs symfoniska svit "Scheherazade" etc.). Symfonik, samlingsterm för tonkonst i denna mening.
MO85Källa: Musikordboken 1985