stråkorkester


en orkester sammansatt enbart av stråkinstrument, d.v.s. normalt violiner (1:a och 2:a), viola, violonceller och kontrabasar. Stråkorkestern är att betrakta som en del av symfoniorkestern, men kallas inom denna "stråkgruppen".
PM75

är rätteligen sammansatt av enbart stråkar; så kallas dock ibland (mindre korrekt) även en orkester av stråkar och blåsare till skillnad från en militärorkester och dylikt. För genuin stråkorkester finns en rik litteratur från barockens concerti grossi och många av des sviter över Haydns och Mozarts divertimenti och serenader fram till moderna efterbildningar av alla dessa kategorier och allehanda andra kompositioner, övervägande av mindre format,
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985