solo


(plur. soli; it., ensam) ett verk eller avsnitt i ett verk utfört av en spelande ensam eller tillsammans med andra som har underordnade ackompanjerande partier. Solosång, sång för en röst med pianoackompanjemang. Solistiskt kallas ibland ett spelsätt som utmärker sig mera för individuella kvaliteter än för massverkan.
PM75

fem. sola, plur. soli (ital.), ensam; betecknar även dominerande (konserterande) stämma i komposition eller avsnitt därav.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985