skiss


1 ett allmänt utkast till motiv eller hela kompositioner; så i Beethovens "skissböcker".

2 ett kort stycke, som vanligen återger måleriska eller andra utommusikaliska idéer.

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975