schottis


(ty. Schottisch, skotsk, näml. dans) en på 1800-talet omtyckt sällskapsdans påminnande om polka. Namnets härkomst är okänd; trots betydelsen är det fråga om en annan dans än ecossäsen.
PM75

eg. Schottisch (ty.), sällskapsdans från 1800-talets mitt, ännu kvarlevande; eg. långsam polka; namnet "skotsk (dans)" har schottis förmodligen övertagit tillsammans med vissa danssteg från den äldre ecossäsen.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985