salicional


salcional, salicet(t), eg. "videpipa", trångmensurerad labialstämma i orgeln, ofta men ej alltid s.k. "stråkstämma".
MO85Källa: Musikordboken 1985