romsk musik


Zigenarmusik
Detta begrepp är främst förknippat med Ungern, där sedan gammalt en mängd zigenarkapell utgjort ett stimulerande inslag i huvudsakligen städernas nöjesliv. Deras musicerande, med fioler och cymbal som dominerande instrument, präglas av temperament och improvisation, vilket i hög grad förändrat och satt sin speciella stil på den mängd av ursprungliga ungerska folkmelodier som utgör en stor del av repertoaren. Det är denna s.k. verbunkos-musik som under hela 1800-talet inom och utom landet ansågs som den genuina ungerska folkmusiken – bl.a. av Liszt som förhärligade den i sina ungerska rapsodier – till dess Bartók och Kodály genom sina forskningar uppdagade rätta förhållandet. Verbunkosmusikens förhärskande form blev czárdás med dess växling mellan långsamma och hastiga partier, lassú och friska. Till dess egenheter hör den exotiska färgade s.k. zigenartonarten eller -skalan med två överstigande sekunder: c d ess fiss (eller c dess e fiss) g ass h c, som emellertid också förekommer på andra håll i Östeuropa.
MO85


.
Länkar: romsk musik
Länkar redigerade 2012-12-19
.
http://english.svenko.net/
romsk musik i engelska Wikipedia romsk musik i svenska Wikipedia                Källa: Musikordboken 1985