riff


jazzterm; ett kort rytmiskt motiv som hela tiden upprepas, ofta som bakgrund till en solist. Tekniken används särskilt inom swingmusiken. Många jazzmelodier består huvudsakligen av ett riff, t.ex. Flying home och One o'clock jump. Den monotona upprepningen gör riff användbara vid uppbyggandet av stora stegringar.
PM75

(eng.), jazzterm, avseende en gång på gång upprepad kort fras, vanligen av starkt rytmisk karaktär och i allmänhet två takter lång.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985